menu

+48 501 597 170

A visit to the Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Warsaw

HomeA visit to the Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Warsaw
HomeA visit to the Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Warsaw

On 04.28.2016 year we had honored to be guests of the Embassy of the Federal Republic of Nigeria in Warsaw.
The meeting allowed for discussion of the most important directions of development of trade and business between the Polish and Nigeria.
Goals that we aimed met with the approval of political circles is why we encourage investors to cooperate.

 
W dniu 28.04.2016 r mieliśmy zaszczyt być gośćmi Ambasady Federalnej Republiki Nigerii w Warszawie. Spotkanie pozwoliło na omówienie najważniejszych kierunki rozwoju wymiany handlowej i biznesowej pomiędzy Polską a Nigerią. Cele jakie nam przyświecają spotkały się z aprobatą środowisk politycznych dlatego pragniemy zachęcić inwestorów do współpracy.