menu

+48 501 597 170

Parliamentary Team for Africa.

HomeParliamentary Team for Africa.
HomeParliamentary Team for Africa.

October 5th with our guest Mr. Chidi Nwafor - director of INEC, we took part in the deliberations of the Parliamentary Team About Africa.
At the meeting we discussed the innovative system of calculation and verification of votes created by our guest. The new system provided the Nigerian fair elections.
INEC don't stop at the current system and plans to introduce another solution that will allow citizens to know the official results in less than one hour from the closing of the polls.

5.10.2016 wraz z naszym gościem Panem Chidi Nwafor - dyrektorem INEC braliśmy udział w obradach Parlamentarnego Zespołu ds. Afryki.
Na zebraniu poruszony został temat innowacyjnego systemu obliczania i weryfikacji głosów stworzony przez naszego gościa. Nowy system zapewnił Nigerii uczciwe wybory. INEC nie poprzestaje na obecnym systemie i planuje wprowadzić kolejne rozwiązania, które pozwolą znać oficjalne wyniki w czasie mniejszym niż 1 godzina od zamknięcia urn.