menu

+48 501 597 170

Meeting at NIPC

HomeMeeting at NIPC
HomeMeeting at NIPC

07/25/2016 there was a meeting representatives of the company PONTIF with management NIPC including the head of Mrs. S. Ladi Katagum, Mr. R. Emeka Offor and Mr. Abubakar Yerima.
Nigeria Investment Promotion Commision (NIPC) is a federal agency created for investment security in Nigeria.
PONTIF works closely with the NIPC.
At our invitation, in January representatives of the NIPC will come to Poland, to see our country closer.

25.07.2016 odbyło się spotkanie firmy PONTIF z przedstawicielami kierownictwa NIPC w tym szefową Panią Ladi S. Katagum, Panami Emeka R. Offor oraz Abubakar Yerima.
Nigeria Investment Promotion Commision (NIPC) to agencja federalna stworzona dla bezpieczeństwa inwestycji w Nigerii. Firma PONTIF ściśle współpracuje z NIPC.
Na nasze zaproszenie już w styczniu przedstawiciele NIPC przyjadą do Polski aby zapoznać się z naszym krajem bliżej.